TeliaSonera and Cisco provide Dreamhack with the fastest internet connection in the world

Just an hour or so ago, Dreamhack, the world’s largest computer festival officially opened in Jönköping, Sweden. At the same time, the fastest internet access in the world was also launched. TeliaSonera and Cisco are providing the technology that offers an internet connection speed of 40 gigabits per second. Over the course of the festival, the 15,000 visitors will enjoy an unrivalled broadband and gaming experience.

This is a Multimedia News Release

The pressrelease, still pictures in high resolution and videos (animations, interviews with participants and organisers and pictures from the event) look here:

http://www.world-television.se/world_television.se/mnr_stat/mnr/TeliaSonera/294

TeliaSoneraär det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum med starka positioner inom mobil kommunikation i Eurasien, Turkiet och Ryssland. I slutet av 2006 lanserade vi mobiltjänster i Spanien. TeliaSoneraär den ledande europeiska leverantören av internationella röst-, IP- och kapacitetstjänster som vi erbjuder via vårt eget helägda internationella carrier-nät. 2006 omsatte TeliaSonera 91 miljarder kr och i mars 2007översteg det totala antalet kunder 100 miljoner i 15 länder. TeliaSoneraär noterat på Stockholmsbörsen och Helsingfors börs. Företaget finns med på Dow Jones index för hållbar utveckling. Vi ser enkelhet och service som viktiga verktyg för att skapa lönsam tillväxt och värde för våra kunder och aktieägare. Läs mer på www.teliasonera.se


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.