Geri Sayým Bitti, Rappelz Resurrection Geniþletmesi Tam SürümüÝle Yayýnda!

Basýn Bülteni

Acil Servis EdilmekÜzere

Rappelz topraklarýný cadýnýn hýþmýndan koruma ve barýþý geri getirmek için harekete geçme zamaný geldi!

Dublin,Ýrlanda– 9 Mart , 2010– gPotato Europe ekibi,ücretsiz fantastik MMORPG Rappelz’in yeni güncellemesi Resurrection’ýn tam sürümü ile yayýnlandýðýný duyurmaktan mutluluk duyar. Macera, cadýnýn diriliþi, yeni PvP alaný, yeni görevler ve göz alýcý yaratýklar ile daha yoðun ve heyecanlý bir hal alýrken Rappelz, serüvenin yeni bölümlerine katýlmak isteyen oyuncularý karþýlamaküzere hazýr.

64’e kadar rakibin ayný anda savaþmasýna olanak verenölüm arenasý, yalnýzca kýran kýrana dövüþlerin er meydaný olmakla kalmýyor, ayný zamanda bu amansýz dövüþlerdeölen oyuncularýn dirilip yeniden hayata dönebilmesi için sonsuz bir enerji kaynaðý olmaözelliði taþýyor.

Kökleri antikçaðlara dayanan yepyeni yaratýklar Rappelz topraklarýna taze bir soluk getiriyor. Sonsuz iyileþtirme gücü ve sahibine olan sadakati ile Beyaz Unicorn, yaydýðý lavýmsý ateþ ile düþmanlarýnýn yüreðine korku salan Kara Unicorn ve rüzgara hükmedebilme gücü ile mistik cin yüksek seviyedeki oyuncularý maceranýn derinliklerine davet ediyor.

Yenilikler bununla da kalmýyor. Rappelz ekibi, Resurrection geniþletmesini yepyeni bir web sitesi ile karþýlýyor. Geçtiðimiz günlerde oyuncular ile buluþan ve yeni güncellemeden esinlenerek hazýrlanan yeni tasarýmçok daha gösteriþli ve oyunculara yeni bir yuva sunma konusunda iddialý.

Rappelz ekibi tarafýndan hazýrlanan yeni sürprizlerden haberdar olmak için, Rappelz resmi sitesini http://rappelz.gpotato.eu adresinden takip edebilir, ya da Avrupaçapýnda 20.000’inüzerinde Rappelz tutkununu buluþturan Facebook hayran sayfalarýný takip edebilirsiniz. 

Rappelz Hakkýnda

Rappelz, Gala Networks Europe Ltd. tarafýndan Türkçe, Fransýzca, Almanca, Lehçe yayýnlanan ve bugün itibari ileÝtalyan oyuncular ileÝtalyanca olarak buluþan,ücretsiz bir MMORPG’dir. Rappelz, oyun tutkunlarýný karanlýk ve harap olmuþ bir dünyada, insanlarý, en güçlü evcili kazanmak için hayatýn tüm yollarýndan geçerek oyundaki uygunüçýrktan birine katýlýp maceya atýlmaya davet ediyor. Tüm dünyada 3 milyondan fazla oyuncunun tutkusu olan Rappelz ile ilgili daha detaylý bilgi için, http://tr.rappelz.gpotato.eu adresinden Rappelz resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Gala Networks Europe Ltd.&gPotato Hakkýnda

Gala Networks Europe, Avrupa’nýn liderücretsiz oyun yayýncýlarýndandýr. www.gpotato.eu portalýüzerinden yayýn yapan gPotato markasýnýn hosting, yayýncýlýk ve daðýtým ayaklarý tüm Avrupa’da Gala Networks Europe tarafýndan yönetilmektedir. Avrupa’da Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online, Castle of Heroes ve Canaan Online gibi birbirinden popüler oyunlar ile 3.000.000’unüzerinde oyuncuya hitap eden gPotato.eu portalý, milyonlarca online oyuncu için uðrak yeri oldu. Sekizinci oyun“Project 9” 2010 yýlý içerisinde duyurulacak.Þirket ile ilgili daha fazla bilgi için http://www.gala-net.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.

Social Networks:

Facebook: http://www.facebook.com/rappelz.tr

YouTube: http://www.youtube.com/rappelzeurope 

  

PRÝletiþim: media@gpotato.eu 


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.