Kenichiro Yoshida - MCV

Kenichiro Yoshida

Kaz Hirai resigns as CEO of Sony

Kaz Hirai resigns as CEO of Sony

Current CFO Kenichiro Yoshida will take over on April 1, as Hirai becomes chairman